Lepljive trake

Lepljive trake sa dugom tradicijom i dokazanim kvalitetom? Da, one su naše! Najčešće se koriste u industriji kao pouzdane trake za lepljenje kutija, grubih i glatkih površina i dr. ali se takođe koriste u kancelarijama i domaćinstvima.

VA TRAKE

AERO PACK
1542 VA proz
48 mm x 50 m

AERO PACK
1542 VA mat
48 mm x 50 m

AERO PACK
1542 VA proz
48 mm x 66 y

AERO PACK
1542 VA mat
48 mm x 66 y

AERO PACK
1542 VA proz
48 mm x 66 m

AERO PACK
1542 VA proz
48 mm x 100 m

AERO PACK
1542 VA
48 mm x 110 m

AERO PACK
1542 VA proz
48 mm x 990 m

AERO PACK
48 mm x 50 m
PLAVA

AERO PACK
48 mm x 50 m
BELA

OFFICE TAPE
15 mm x 10 m
TRANSPARENT 10/1

OFFICE TAPE
15 mm x 33 m
TRANSPARENT 10/1

obostrano lepljive trake

AERO DOUBLE 5111
48mm X 5m
obostranolepljiva traka

AERO DOUBLE 5111
48mm X 10m
obostranolepljiva traka

AERO DOUBLE 5111
48mm X 33m
obostranolepljiva traka

SOLVENT TRAKE

AERO PACK
1501 solvent proz
48 mm x 50 m

AERO PACK
1501 solvent mat
48 mm x 50 m

AERO PACK
1501 solvent proz
48 mm x 66Y

AERO PACK
1501 solvent mat
48 mm x 66Y

AERO PACK
1501 solvent proz
48 mm x 66 m

AERO PACK
1501 solvent mat
48 mm x 66 m

AERO PACK
1501 solvent proz
48 mm x 100 m

AERO PACK
1501 solvent mat
48 mm x 100 m

Top